نادرفرشی
ريئس آموزشكده

تماس
آدرس ::
خیابان آزادی، جنب دادگستری
سراب
ایران

شماره تلفن: 0431-2235005
فاکس: 0431-2235004

اطلاعات شخصی:مشخصات فردی :


نام : نادرنام خانوادگی : فرشيتاریخ تولد : 1343


محل تولد : سرابسوابق تحصيلي :

كارشناسي ارشد مديريت آموزشي


مقالات و سخنراني ها :


- مقاله : مديريت از منظر امام علي ( ع) با تأ كيد بر نامه حضرت به مالك اشتر سال 80

- مقاله: آسيب هاي اجتماعي با تأكيد بر آسيب هاي درون خانواده سال 89

- مقاله : بررسي تحليل رضايت والدين و دانش آموزان شاغل به تحصيل در هنرستانها سال 87

- پژوهش : بررسي ارتباط و سبك هاي مديريتي بر موفقيت مديران مدارس متوسطه سراب سال 73

- پژوهش : بررسي سبك هاي ارتباطي والدين با فرزندان و تأ ثير آن بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان متوسطه استان سال 79

- پژوهش : بررسي راههاي ترغيب جوانان به اقامه نماز در مدارس متوسطه استان آذربايجان شرقي سال 80 طرح برگزيده اجلاس سراسري نماز در اصفهانسوابق اجرايي :


- دبير آموزش و پرورش و مدرس تربيت معلم تا سال 88

- عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب

- مدير گروه رشته هاي علوم تربيتي واحد سراب تا سال 79

- رئيس اداره امور پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب تا سال 81

- عضو شوراي فرهنگي و هئيت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب

- عضو كميسيون اجتماعي در دوره اول شوراي اسلامي سراب

- عضو كميته پژوهشي آموزش و پرورش سراب تا سال 84

- ناظر فعاليت هاي تحقيقاتي منطقه جواره آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي 76

- راه انداز آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد سراب سال 84

- معاونت دانشگاه و رئيس آموزشكده سما واحد سراب از سال 1385


 


 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@sarab-samacollege.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)