عزاداري به مناسبت اربعين حسيني(ع)

به مناسبت اربعين حسيني(ع) روز پنجشنبه مورخه 93/9/20 ساعت  12:30 مراسمي در نمازخانه آموزشكده برگزار شد

 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@sarab-samacollege.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)