کارگاه تخصصی

 برگزاری کارگاه تخصصی با عنوان  پژوهش و روشهای آن  با سخنرانی دکتر امیر لعلی سرابی روز سه شنبه مورخ

25/09/93

 

 

 

 

 

 

 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@sarab-samacollege.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)