نمایشگاه دستاوردهای معماری

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای معماری و ماک سازی و انتخاب ماکتهای برتر روز دوشنبه مورخ 24/09/93

 

 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@sarab-samacollege.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)